Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

פעילותה של המכינה מתאפשרת

תודות לתמיכתם ולסיועם של

של קרנות וארגונים, של גופים ממשלתיים

ומוניציפליים ושל פרטיים.                              

 

על כך תודתנו:

 

משרד החינוך,התרבות והספורט

משרד הביטחון

קרן אבי חי

קרן החינוך של הסוכנות היהודית

מפעל הפיס

תורמים פרטיים

הורי החניכים

בוגרי המכינה

 

כמו כן, תמכו וסייעו בעבר:

 

המועצה האזורית מטה בנימין

והישוב נילי – מחזורים א'- ה'

קרן הפדרציה מגבית ניו-יורק

הקרן הקיימת לישראל

מתן- הדרך שלך לתת

קרן יהל

קרן רקנאטי

קרן דורון לחינוך ולרווחה

תורמים פרטיים