Make your own free website on Tripod.com

 

   

 

 

 

ENGLISH

עמוד הבית

לוח מודעות

פורום המכינה

הלו"ז השבועי

"למתנדב"

עמותה

מכינה

מחזורים

הנושאים הנלמדים

מתעניין לשנה הבאה?

גלריות

תודות לתומכים

פעילות תורמת

הכרת הארץ וחברה

צוות ההדרכה

המרצים הקבועים

יזכור

תרום לנו

קישורים

צור קשר

חוליות

 

 

חוליית טיולים

 

 חוליית טיולים זו חולייה ש... מטיילת?

 חוליית טיולים כשמה היא. תפקידה לתכנן את הטיולים במכינה, להציע הצעות ולבנות טיולים מאפס.

 לתכנן, לחשוב, לארגן ובסופו של דבר לבצע לעשות, זה אנחנו!

 

 תמונות מפעילויות של של החוליה:

 קמפוס גולן

 קמפוס נגב

 נודד מדבר יהודה