Make your own free website on Tripod.com

 

   

 

 

 

ENGLISH

עמוד הבית

לוח מודעות

פורום המכינה

הלו"ז השבועי

"למתנדב"

עמותה

מכינה

מחזורים

הנושאים הנלמדים

מתעניין לשנה הבאה?

גלריות

תודות לתומכים

פעילות תורמת

הכרת הארץ וחברה

צוות ההדרכה

המרצים הקבועים

יזכור

תרום לנו

קישורים

צור קשר

חוליות

 

 

חוליית אורחות חיים

 

 חוליית אורחות חיים עוסקת בכל הנוגע לאופי החיים הקבוצתיים במכינה. לחולייה ישנה משבצת

 קבועה בלו"ז השבועי שאינה מוגבלת בזמן שבה מתרחש דיון מליאתי בנוגע לחיים במכינה ולמוסכמות

 החברתיות במכינה.