Make your own free website on Tripod.com

 

   

 

 

 

ENGLISH

עמוד הבית

לוח מודעות

פורום המכינה

הלו"ז השבועי

"למתנדב"

עמותה

מכינה

מחזורים

הנושאים הנלמדים

מתעניין לשנה הבאה?

גלריות

תודות לתומכים

פעילות תורמת

הכרת הארץ וחברה

צוות ההדרכה

המרצים הקבועים

יזכור

תרום לנו

קישורים

צור קשר

חוליות

 

 

חוליית למידה

 

 החוליה דואגת ללמידה ולתכנים במכינה. היא אחראית להעשיר את הידע של החניכים ולעודד

 אותם ללמוד. החוליה מרכזת את נושא מרצי החוץ של החניכים, וכן את מישור המרצים והפעילויות.

 החוליה הרימה ועודנה אחראית על הספרייה. החוליה אחראית על העברתם והנחלתם של עמודי התווך

 של המכינה במגוון דרכים.

 

 תמונות מפעילויות של החולייה:

 יום רבין

 פתיחת הספריה