Make your own free website on Tripod.com

 

   

 

 

 

ENGLISH

עמוד הבית

לוח מודעות

פורום המכינה

הלו"ז השבועי

"למתנדב"

עמותה

מכינה

מחזורים

הנושאים הנלמדים

מתעניין לשנה הבאה?

גלריות

תודות לתומכים

פעילות תורמת

הכרת הארץ וחברה

צוות ההדרכה

המרצים הקבועים

יזכור

תרום לנו

קישורים

צור קשר

חוליות

 

 

חוליית פעילות חברתית

 

 חוליית פעילות חברתית תפקידה לארגן ולהרים על הרגליים את הפעילויות הקשורות לגיבוש החניכים

 והקשר עם המכינה והיווצרות הבסיס החברתי בקבוצה.

 חולייה זו פועלת גם בתחום התרבות, כך שבכל פעולה מסתתר לו מסר שכל הקבוצה נחשפת אליו

 בנוסף לפאן החברתי שבפעילות.