Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

 

דף הבית

לוח מודעות

פורום המכינה

הלו"ז השבועי

עמותה

מכינה

מחזורים

הנושאים הנלמדים

מתעניין לשנה הבאה?

גלריות

תודות לתומכים

פעילות תורמת

הכרת הארץ וחברה

שיעורים מוקלטים

צוות ההדרכה

המרצים הקבועים

יזכור

תרום לנו

קישורים

צור קשר

 

 

 

 

E-MAIL

nachshon@netvision.net.il

שלחו לנו דואר לכתובת :

נחשון" - המדרשה"

מצודת יואב

ד.נ. לכיש דרום

מיקוד 79532

 

טלפונים

                          קו ראשי - לכל המשרדים - 08-6896891

קו משני - מזכירות, זאב, גלעד - 08-6896893

פקס מזכירות - 08-6896892

טלפקס חניכים ומדריכים - 08-6896894

טל. ניידים - צוות

זאב - 052-8345380

גלעד - 0528345381

מנחה תורן - 052-8345382

אילנה (מזכירה) - 052-8345384

רכז המכינה (בזמן פעילויות חוץ) - 052-8345383/5

מרכז גיוס המחזור הבא (יעל כץ) - 052-8345386

מנהל האתר - אמיר - בוגר מחזור ח' -  052-5707372