Make your own free website on Tripod.com
 

 

 

 

 

ãó äáéú

ìåç îåãòåú

פורום המכינה

äìå"æ äùáåòé

עמותה

מכינה

מחזורים

הנושאים הנלמדים

איך נרשמים?

גלריות

תודות לתומכים

פעילות תורמת

הכרת הארץ וחברה

שיעורים מוקלטים

צוות ההדרכה

המרצים הקבועים

יזכור

תרום לנו

קישורים

öåø ÷ùø

 

 

רקע – החברה הישראלית נתונה במשבר חברתי קשה ומכאיב. חוסר היציבות החברתית-לאומית מעמיק כתוצאה משסעים מרובים. הקיטוב הפוליטי והאידיאולוגי מלווה בפער חברתי-כלכלי. כל זאת, תוך כדי הקצנה ואלימות בכל התאים החברתיים ממשפחה ועד לאום ומדינה.

פיחות בקיומם של אידיאלים משותפים ושל חלום וחזון, מביא לידי חוסר מעש ואדישות בציבור; ומכאן, להתעלמות של הנוער מנחיצותן של משימות לאומיות-חברתיות וחוסר אמונה ביכולתן להביא לידי שינוי במצב.

"נחשון" מציעה ומקיימת דרך אחרת. המדרשה מאפשרת לבוגרי ובוגרות י"ב - עולים חדשים וותיקים, חילוניים ודתיים מכל רחבי הארץ - לקחת "פסק זמן". חניכיה מקדישים שנה לפני הצבא להיכרות עם עצמם ועם החברה הישראלית כולה ורוכשים תוך כדי כך נכונות ויכולות ניהוג והובלה של תהליכי שיפור אישיים וחברתיים.
 

עמותת נחשון - נוסדה בשנת 97 כאשר נועדו יחד אנשים שאיכפת להם, לשם הקמת מפעל זה. חברי העמותה משקיעים בפרוייקט מזמנם ומכספם מתוך תחושת שליחות חברתית ונחיצות לאומית בהקמתן של מכינות קדם צבאיות כמדרשות למנהיגות חברתית. חברי העמותה מייצגים חתך רחב של החברה בדעותיהם, גילאיהם ובעיסוקם כאנשי חינוך, אנשי עסקים, סטודנטים ובעלי תפקידים בכירים במערכת הביטחון. נחשון הינה עמותה ללא כוונות רווח (מלכ"ר) ומוכרת ע"י הרשויות המוסדיות (משרד הפנים – רשם העמותות ומשרד האוצר).

ראוי לציין כי את התוכנית, את דרך ביצועה ואת התנאים הכלליים לקיומה של המכינה מלווים משרד החינוך, משרד הבטחון (ע"י אגף הנוער והנח"ל) ועמותת "נחשון" (שהוקמה לצורך עניין זה). דחיית שירותם של החניכים מתבצעת ע"י 'אגף כח אדם' במטכ"ל – מנהל גיוס, מתוך הכרה צה"לית בחשיבות העניין.

 

המטרה – פיתוח איכויות של אחריות אישית ולאומית, רגישות ותשומת לב חברתית ומחויבות להשפיע ולשפר את החברה הישראלית. כל זאת, תוך הקניית ורכישת ידע בדרכים מגוונות, לשם יצירת הכרה והזדהות עד כדי נקיטת עמדה אישית או קבוצתית. זו מביאה לידי מחויבות ללקיחת אחריות ולעשייה של ממש למען קיומה ועתידה של החברה הישראלית.

 

הקווים המנחים את פעילות המדרשה

* דגש על תהליך רכישת הידע ולא על ההישג (אין מבחני ידע). להיחשף לעולמות ידע

ותרבות כאמצעי לברור רעיוני.

* צניעות, אחריות, עזרה הדדית ומחויבות.

* דוגמא אישית של כל המעורבים – הנהלה, צוות המורים והחניכים.

* העדר מוחלט של השפעת קו פוליטי כזה או אחר.

* טיפוח חברותא לימודית וחוויה חברתית. להעצים את הכוחות והיכולות האישיות במגמה

לגבש זהות ערכית אישית וקבוצתית.

* לעבור תהליך של חישול והכנה לצבא ולפתח יכולת מנהיגות, מתוך כוונה לחיזוק אישי

ויכולת לתרום לכלל.

* הכרת רבדים וקבוצות תרבות בארץ, טיפוח תחושת כבוד ושייכות כלפי השונה ע"י יצירת

גשר של הבנה, שיח ואמון.

* לימוד והעמקה במורשת ישראל, תרבות העם היהודי בעבר ובהווה כבסיס להכרת

אתגרים ציוניים בהווה, הזדהות עם רוח הראשונים והפנמת המחויבות להמשכיות.

* להתמודד עם אתגרים הכרוכים בעשייה תורמת בכל אחד מתחומי החברה, החינוך,

הצבא, הכלכלה ועוד.

 

"מכל מקומותיה ורבדיה של החברה אנו באים ל"נחשון" ומכאן יוצאים לכל עבר כדי לתרום את חלקנו."